Adres firmy:

PPH DAMANA

Ul. Wojska Polskiego 73

98-200 Sieradz

Dane kontaktowe:

Telefon:

605 570 300

43 827 38 84

Mail: bok@damana.pl

Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub dotyczące zakupionych towarów można składać:

  • pisemnie na adres Sprzedawcy (podany wyżej),

  • mailowo na adres e-mail (podany wyżej)

  • osobiście w siedzibie Sprzedawcy (adres podany powyżej)

W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

Informacja o platformie ODR:

Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.